Vårt hållbarhetsarbete

Tukan Tech Solutions AB har som mål att minimera vår klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Därför har vi implementerat en rad åtgärder för att minska våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Bland annat mäter vi varje år vår klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter med en ambition om att bli klimatneutrala 2024.